Ik mag (niet) klagen.

Klagen is in onze maatschappij steeds meer een taboe aan het worden. In deze energieke workshop leer je veel over wat gezond klagen is; namelijk geluid geven aan alles wat je hart bezwaart. We laten je ervaren hoe bevrijdend het is om van je hart geen moordkuil te maken. De inspiratie hiervoor halen we uit allerlei muziek waarin klagen prachtig in muziek is ingebed, zoals de poëtische Portugese Fado, de gepassioneerde Spaanse Flamenco, het weeklagen uit Arabische culturen – maar ook onze vertrouwde Hollandse smartlap is van de partij. We gaan luisteren, onderzoeken, ervaren en doen.

Deze workshop geef ik samen met Alet Wildmann (www.stemtraining.nl).

 

Vrijdag 12 november 2021 geven de workshop in Utrecht

 

Drieluik Enneagram

Het Enneagram is een eeuwenoud groeimodel voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het Enneagram bestaat uit negen gezichtspunten, negen basale drijfveren en negen overlevingsstrategieën die de basis vormen van je persoonlijkheid.
Het Enneagram geeft inzicht in je gedrag (waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe) en geeft tegelijkertijd inzicht in je spirituele dimensie (wat is het verlangen van mijn ziel).

Omdat het Enneagram uitgaat van negen verschillende types, is het model bijzonder geschikt om in groepsverband te bekijken. Informatie verdiept zich ook en beklijft beter als je types in levende lijve ontmoet waardoor het Enneagram geen droog theoretisch model maar een levend instrument wordt.

Er zijn vele vormen mogelijk om in groepsverband met het Enneagram te werken, als teambuilding maar ook als een drieluik Enneagram. Drie dagen om stil te staan bij jezelf, je leven en je relaties.

Introductieworkshop (ook afzonderlijk te volgen)
Een intensieve dag voor iedereen die wil leren effectiever om te gaan met zichzelf en met anderen.
In een kleine groep (7-9 deelnemers) geven we uitvoerig en gedegen informatie over de ins en outs van het Enneagram. Met een beeldende presentatie van de negen types, waarin onder andere de onderliggende drijfveren, de kwaliteiten en valkuilen aan de orde komen. Net als de de begrippen hoofd-, hart- en buiktypen, de vleugels en de bondgenoten.
Typebepaling is op deze dag een streven, maar geen noodzakelijk doel.

Verdiepingsworkshop

Voor wie meer wil: op deze dag gaan we in op hoe het Enneagram jouw routekaart kan vormen voor je verdere ontwikkeling. We gaan uitvoerig in op de drijfveren van de negen enneatypes. Je drijfveer is de diepste grond van waaruit jij je in de wereld beweegt. Vanuit deze drijfveer ontstaan je overtuigingen en patronen. We gaan in op het ontstaan van je drijfveren in je kindertijd. Door die te ontdekken, kun je bewustere en vrijere keuzes maken waardoor je persoonlijke effectiviteit verbetert.

Spirituele dag

Op deze laatste dag wordt de cirkel rondgemaakt. We zien oude pijn onder ogen en we onderzoeken welke zielskwaliteit daaronder verborgen ligt. We maken de reis vanuit ons ego of persoonlijkheid naar onze ziel of essentie; onze oorspronkelijke staat van zijn waarin we de werkelijkheid zien zonder vooroordelen en veroordelingen. We ontdekken onze individuele route naar een vrijer en ‘heler’ mens.

 

 

 

Compass Group voor ondernemers en ondernemende zielen

Soms heb je juist de kracht van een veld nodig om stappen te zetten, knopen door te hakken en stil te durven staan bij hoe het nu echt gaat in je business. Een groep gelijkgestemde en toch heel verschillende collega’s is inspirerend, confronterend, steunend, voedend.  Touwmaatjes die je bijstaan zodat je ook echt de top gaat bereiken.

De Compass Group is voor ondernemers die al een business hebben en hun koers willen herijken, hun koers (nog) meer in overeenstemming te brengen met wie ze ten diepste zijn: hun zeildoelen.

We (her)definiëren je True North, als basis voor je concept en vertalen dit naar unieke down-to-earth produkten of diensten.  We onderzoeken waar je authentieke kracht stroomt en waar je belemmerende overtuigingen je succes blokkeren. We schuwen de diepte nergens, gaan met de billen bloot, en vieren elkaars unieke talenten en gaven. Jouw succes is ook mijn succes!

Samen met Claire van den Heuvel (Claire’s world) geven we deze mastermind bestaande uit drie 2-daagse verdeeld over 6-7 maanden. Een pressurecooker in een kleine groep van maximaal 8-9 deelnemers.

Neem gerust contact op als je wilt weten of de Compass Group op dit moment bij je past.

De volgende compass group start begin 2021.

Teambuilding

Er zijn veel mogelijkheden om een teambuilding in te richten. Op basis van de wensen, behoeften en mogelijkheden maak ik een programma op maat.

Het Ennegram is een model dat ik graag als basis gebruik. Het Enneagram helpt om elkaar beter te begrijpen. Omdat je leert daadwerkelijk te luisteren naar wat de ander zegt, zonder het filter van je eigen bril. In een teambuilding worden de typen gepresenteerd als negen brillen waarmee je naar de werkelijkheid kunt kijken. Wie zijn eigen type kent en dat van de andere teamleden leert doorgronden, wordt effectiever in de interactie met anderen. We besteden dan ook veel aandacht aan de irritatiepunten van de types en welke communicatiestijl het best past.

Ontwapenend Communiceren

Een uniek Field en Forum-aanpak van drie themadagen en maandelijkse ‘coaching’ op de job tijdens reguliere vergaderingen.

Dit product is ontstaan in samenwerking met Tjebbo Hepkema (www.tjebbohepkema.nl).

Allebei merkten we in ons werk hoe stroef de communicatie in organisaties vaak verloopt. Informatie wordt achtergehouden, er zijn allerlei overtuigingen en aannames die belemmerend werken.
Bij het Centrum van Tantra leerde we een open en transparante manier van communiceren, gebaseerd op het werk van A.H. Almaas. We merkten allebei keer op keer hoe ontspannen en ‘veilig’ we ons gingen voelen als we juist al onze kaarten op tafel legden. Wat een bevrijding. We hebben het tantrische gedachtengoed en de filosofie van Almaas vertaald en toepasbaar gemaakt voor de dagelijkse praktijk van teams en organisaties.

Neem contact op om de geschiktheid en mogelijkheden te bespreken