PRIVACY STATEMENT

Bedrijfsgegevens

Kolibrie Consult – Toky Janssen, gevestigd aan Gaelstraat 10, 2013 CH Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

Toky Janssen
www.kolibrieconsult.nl

Gaelstraat 10, 2013 CH Haarlem
0642503810

Persoonsgegevens

Kolibrie Consult verwerkt jouw gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens.

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adresgegevens
 • Factuurgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekening
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Verder kunnen we de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:
 • Ras (doordat we je foto gebruiken)
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Seksuele leven
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoeker die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via toky@kolibrieconsult.nl, dan verwijderen we die informatie.

Waarvoor kunnen we je de persoonsgegevens gebruiken

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes en informatie over onze diensten en producten. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief (DE NECTAR) bevat een afmeldlink.

Verder kunnen we jouw gegevens gebruiken voor:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over een wijziging van onze diensten en producten
 • Indien we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte
 • Om de website van Kolibrie Consult te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Hiervoor kunnen we je gedrag op www.kolibrieconsult.nl analyseren.

Bewaartermijn

Kolibrie Consult bewaart jouw gegevens tot 2 jaar na de laatste facturatie plus de wettelijke bewaartermijn. Voor de belastingdienst geldt een bewaarplicht van 7 jaar.

We bewaren deze gegevens voor de eigen bedrijfsvoering, zoals facturatie, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in verband met de belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kolibrie Consult verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kolibrie Consult blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies of vergelijkbare systemen

Kolibrie Consult gebruikt alleen technische en functionele cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kolibrie Consult en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestanden naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar toky@kolibrieconsult.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van je paspoort, paspoortnummer, Burgerservicenummer en MZR (de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart! Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar vier weken, op jouw verzoek.

Kolibrie Consult wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: HTTP://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kolibrie Consult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met ons via toky@kolibrieconsult.nl